• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Aannamebeleid vrijwilligers en verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Als sportvereniging willen we een goed beeld van de potentiele vrijwilliger hebben.

  We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

  Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is onze vereniging geen plek. Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.

  In de praktijk blijkt dat je een pleger van ongewenst gedrag of seksueel misbruik niet herkent aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken bij een vereniging. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

  Daarom neemt ASV Arsenal de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:

  • De vrijwilliger heeft een kennismakingsgesprek met één van de leden van het bestuur van ASV Arsenal;
  • De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van ASV Arsenal;
  • Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.
  • Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.
  • Begeleiders en trainers van ASV Arsenal zijn of worden lid van de KNVB. Op het moment dat de KNVB overgaat tot de invoering van een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) dan kan ASV Arsenal ervoor kiezen de vrijwilliger een VOT te laten tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB en is hij daarvan op de hoogte.

  Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is geen plek binnen ASV Arsenal.