• Vertrouwenscontactpersoon ASV Arsenal

  Waar mensen samen sporten en bij elkaar komen, ontstaan er soms problemen. De meeste problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Maar soms is dat anders en heb je niet het gevoel dat wat jou dwars zit op die manier uit te praten valt.

  Je voelt je misschien niet serieus genomen, machteloos of boos, of je durft het onderwerp niet ter sprake te brengeen. Het zou ook kunnen dat je niet zelf betrokken bent, maar je zorgen maakt over iemand anders of een bepaalde situatie die je signaleert.

  De vertrouwenscontactpersoon werkt volgens het protocol ‘Sociaal veilige sportomgeving’ van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/home

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
  Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

  De vertrouwenscontactpersoon is er om naar je te luisteren, soms is dat al genoeg, maar kan daarnaast samen met jou op zoek naar een oplossing voor het probleem. 

  Noot: snel melden zorgt ervoor dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling wordt voorkomen.

  Denk hierbij aan de volgende onderwerpen :

  1. Pesten en gepest worden
  2. Machtsmisbruik en verbale intimidatie
  3. Discriminatie
  4. Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
  5. Agressie en geweld
  6. Wetsovertredingen
  7. Als je vermoedt dat iemand in jouw directe omgeving met een van deze zaken te maken heeft.

  Maar ook wanneer jouw probleem anders is dan hierboven omschreven, is er de mogelijkheid om de vertrouwenscontactpersoon te benaderen. Ieder probleem is het waard om besproken te worden. De vertrouwenscontactpersoon zal haar best doen je zo goed mogelijk verder te helpen.

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook direct terecht bij het NOC*NSF meldpunt met vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

  Wat zijn de taken van de vertrouwenscontactpersoon en hoe zit het met de vertrouwelijkheid?
  De vertrouwenscontactpersoon fungeert als aanspreekpunt binnen de vereniging, luistert naar je, informeert en adviseert bij het zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Er gebeurt niets wat niet eerst met je wordt besproken

  Maar gewoon even praten kan ook.

  De vertrouwenscontactpersoon geeft ook voorlichting over ongewenst gedrag en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, gericht op het voorkomen van ongewenst handelen en het mogelijk ontstaan van ongewenste situaties.

  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen, zoals het bestuur, bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg met jou als melder. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van ASV Arsenal plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  Verantwoording
  De vertrouwenscontactpersoon werkt onafhankelijk maar de activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van ASV Arsenal. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  Hoe kom je in contact met de vertrouwenscontactpersoon bij ASV Arsenal?
  De contactpersoon van ASV Arsenal is Stella Oljans. Zij is te bereiken via het e-mailadres: vertrouwenspersoon@asvarsenal.nl

  Stella Oljans
  Wie ben ik: Ik ben de moeder van 2 grote zonen en woon in Amsterdam Zuid. Arsenal heb ik leren kennen doordat een van mijn zonen er enige jaren heeft gevoetbald. In het dagelijks leven werk ik bij de overheid, waar ik naast mijn dagelijkse functie ook Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen ben voor mijn collega’s.