• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 6 december 2021

 • Het bestuur van ASV Arsenal nodigt je van harte uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op maandag 6 december 2021 in de kantine van ASV Arsenal. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.  

  Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 7 december 2020
  4. Jaarverslag secretaris seizoen 2020 - 2021
  5. Jaarrekening penningmeester seizoen 2020 - 2021
  6. Verslag Kascommissie seizoen 2020-2021
  7. Vaststelling begroting seizoen 2021 - 2022
  8. Contirbutie seizoen 2022-2023
  9. Bestuurswijziging
  10. Verkiezing Kascommissie
  11. Overige zaken
  12. Rondvraag en sluiting 

  De onderliggende stukken liggen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ter inzage in de kantine.

  We zien je graag op 6 december!

  Namens het bestuur,

  Iwan Zandwijken
  Voorzitter ASV Arsenal

  NB: de Algemene Ledenvergadering in de kantine van ASV Arsenal is toegankelijk op vertoon van een geldige QR-code.