• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 2 december 2019

 • Het bestuur van ASV Arsenal nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op maandag 2 december 2019 in de kantine bij ASV Arsenal. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.  

  Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 12 december 2018
  4. Jaarverslag secretaris seizoen 2018 - 2019
  5. Jaarrekening penningmeester seizoen 2018 - 2019
  6. Verslag Kascommissie seizoen 2018-2019
  7. Vaststelling begroting seizoen 2019 - 2020
  8. Voorstel aanpassing contributie seizoen 2020 - 2021
  9. Bestuurswijziging
  10. Verkiezing Kascommissie
  11. Overige zaken
  12. Rondvraag en sluiting 

  De onderliggende stukken kunt u via mail opvragen bij de secretaris (secretaris@asvarsenal.nl) en liggen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ter inzage in de kantine.

  We zien u graag op 2 december!

  Namens het bestuur,

  Wim Teuling
  Voorzitter
  ASV Arsenal