• Statuten ASV Arsenal

    De statuten van ASV Arsenal zijn op 29 januari 2021 per notariële akte gewijzigd.