• Het lidmaatschap van de AFA loopt net zolang door totdat je bent doorgestroomd naar de club. Dus ook als je aan het einde van het seizoen niet bent doorgestroomd naar een team bij de club, dan blijf je het daaropvolgende seizoen bij de AFA voetballen. Mocht je het lidmaatschap van de AFA op willen zeggen? Bij de opzegging van het lidmaatschap gelden de volgende regels:

    1. De opzegging van het lidmaatschap van ASV Arsenal dient voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen plaats te vinden. Dit geldt ook voor spelers die via JFS deelnemen. 
    2. De opzegging van het lidmaatschap bij ASV Arsenal kan alleen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@asvarsenal.nl. Mondeling of op een andere manier opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk.
    3. Vindt de opzegging van het lidmaatschap tussen 1 mei en 30 juni voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen plaats, dan brengen wij 60,- (zestig euro) administratiekosten in rekening.
    4. Vindt de opzegging van het lidmaatschap tussen 1 juli en 31 augustus voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen plaats, dan brengen wij 50% van het te betalen contributiebedrag van het nieuwe voetbalseizoen in rekening.
    5. Vindt de opzegging van het lidmaatschap na 1 september plaats, dan brengen wij 100% van het te betalen contributiebedrag van het nieuwe voetbalseizoen in rekening. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Ook in geval van verhuizing, ziekte, blessure, gewijzigde financiële omstandigheden, onvoorziene calamiteiten e.d. is de volledige contributie verschuldigd.