• Opzeggen

  Bij de opzegging van het lidmaatschap gelden de volgende regels:

  1. De opzegging van het lidmaatschap van ASV Arsenal dient voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen plaats te vinden. Dit geldt ook voor jeugdspelers die via JFS spelen.
  2. De opzegging van het lidmaatschap bij ASV Arsenal kan alleen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@asvarsenal.nl. Mondeling of op een andere manier opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk.
  3. Vindt de opzegging van het lidmaatschap tussen 1 mei en 30 juni voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen plaats, dan brengen wij 60,- (zestig euro) administratiekosten in rekening.
  4. Vindt de opzegging van het lidmaatschap tussen 1 juli en 31 augustus voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen plaats, dan brengen wij 50% van het jaarcontributiebedrag van het nieuwe voetbalseizoen in rekening.
  5. Vindt de opzegging van het lidmaatschap na 1 september plaats, dan brengen wij 100% van het jaarcontributiebedrag van het nieuwe voetbalseizoen in rekening. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Ook in geval van verhuizing, ziekte, gewijzigde financiële omstandigheden, onvoorziene calamiteiten e.d. is de volledige contributie verschuldigd. In geval van een blessure, zie onderaan deze pagina onder het kopje voor de te volgen procedure. 

  Opzegging gedurende het seizoen
  Indien je gedurende het seizoen stopt met voetballen en je lidmaatschap bij ASV Arsenal opzegt, ben je de volledige jaarcontributie verschuldigd. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Ook in geval van verhuizing, ziekte, gewijzigde financiële omstandigheden, onvoorziene calamiteiten e.d. is de volledige contributie verschuldigd. In geval van een blessure, zie hieronder onder het kopje Blessure voor de te volgen procedure. 

  Blessure 
  Bij uitval door een zodanig zware blessure (denk aan afscheuren spier of pees/botbreuken) dat minimaal de helft van het seizoen niet meer getraind en gespeeld kan worden, dan vindt restitutie van de contributie naar rato van het aantal maanden uitval plaats. Het speelseizoen bij ASV Arsenal loopt van 1 september t/m 30 juni en beslaat 10 maanden.

  Voor het treffen van een regeling kun je aan het einde van het seizoen, dus per 30 juni van elk jaar, contact opnemen met de penningmeester van ASV Arsenal via penningmeester@asvarsenal.nl. Je dient hiervoor een doktersverklaring te overleggen.

  Restitutie van de contributie naar rato van het aantal maanden uitval vindt achteraf plaats. Je dient dus altijd eerst de volledige jaarcontributie via NIKKI te voldoen.