• NIKKI start 15 juli met inning van de contributie voor het seizoen 19-20

 • NIKKI start per 15 juli met de inning van de contributie voor het seizoen 2019-2020. Je kunt in 6-maandelijkse termijnen betalen waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Of je kunt de contributie in één keer voldoen. Dan worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij maandelijkse betalingen ontvang je maandelijks een e-mail als herinnering, waarin een iDEAL-betaallink is opgenomen. Wil je de contributie in één keer voldoen, dan kun je dat aan NIKKI doorgeven.

  Je ontvangt omstreeks 15 juli 2019 de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie die verdeeld wordt over 6-maandelijkse termijnen. Omstreeks 15 december 2019 volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het seizoen 2019-2020. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om de betaling te vergemakkelijken.

  Mocht je de contributie in één keer willen betalen -zonder administratiekosten- dan verzoeken wij je dit aan de medewerkers van NIKKI te melden door middel van een e-mail naar arsenal@nikki.nl met daarin jouw gegevens (naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ASV Arsenal). Je hebt dan 10 dagen de tijd om de volledige contributie in één keer te voldoen.

  Wanneer je in juli 2019 geen e-mail hebt ontvangen, zijn je contactgegevens die bekend zijn bij ASV Arsenal op dat moment niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met uw juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ASV Arsenal) naar arsenal@nikki.nl. Laat in je e-mail altijd duidelijk weten dat je lid bent bij ASV Arsenal, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de contributie int.

  Let op!
  Wij hebben een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur van ASV Arsenal zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kun je -op verzoek- rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail via arsenal@nikki.nl.
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI. Al je vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kun je per e-mail aan hen voorleggen.
  3. ASV Arsenal kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen. Wij verwijzen je dan door naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van ASV Arsenal om bij uitblijven van betalingen een spelersblokkade op te leggen. Natuurlijk gaan wij als bestuur van ASV Arsenal en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
  5. Indien op 15 januari van het lopende seizoen niet de volledige contributie betaald is, volgt een financiele blokkade. Dit houdt in dat de speler niet mag trainen en geen wedstrijden mag spelen totdat aan de betalingsverplichting van de volledige contributie voldaan is. 

  NIKKI gaat samen met ASV Arsenal en jou voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel van het bestaansrecht van ASV Arsenal.