• NIKKI start met inning contributie seizoen 2022-2023

 • Voor het seizoen 2022-2023 heeft het bestuur van ASV Arsenal besloten de samenwerking met NIKKI voort te zetten met betrekking tot de inning van de contributiegelden.

  NIKKI start medio juli met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen 2022 – 2023
  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij jouw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvang je steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer je de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

  Je ontvangt medio juli de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie van het komende seizoen 2022 – 2023 die verdeeld wordt over 6 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvang je iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om je betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

  Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

  Wanneer je eind juli geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, verzoeken wij je een e-mail te sturen naar arsenal@nikki.nl

  Stuur in deze e-mail altijd de juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in jouw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging je lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

  Administratiekosten termijnbetalingen
  Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer je in maandelijkse termijnen betaalt.  

  Mocht je ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij je door naar de website van NIKKI.

  Vergoedingen via derden
  Wanneer je gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dien je deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met je mediator of desbetreffende contactpersoon om dit in werking te stellen. In het geval je gebruik maakt van een vergoeding dien je tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met je opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dien je zelf aan NIKKI te voldoen.

  Let op!
  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  • Indien wenselijk kun je, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op arsenal@nikki.nl
  • De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al je vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kun je per e-mail aan hen voorleggen.
  • De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal je doorverwijzen naar NIKKI.
  • NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen. Natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club. Wij vertrouwen op een tijdige betaling van de contributie door onze leden.

  Bedankt voor je medewerking en heel veel plezier en succes tijdens het nieuwe voetbalseizoen 2022 – 2023.