• Gedragsregels
 • ASV Arsenal heeft gedragsregels opgesteld ten aanzien van alle bij ASV Arsenal betrokken personen. 

  1. Generieke gedragsregels voor alle personen die bij ASV Arsenal betrokken zijn;
  2. Gedragsregels voor ouders/verzorgers van kinderen die lid zijn van ASV Arsenal;
  3. Gedragsregels voor kinderen die lid zijn van ASV Arsenal;
  4. Gedragsregels voor trainers en teammanagers van jeugdteams van ASV Arsenal.

  1. Generieke gedragsregels voor alle personen die bij ASV Arsenal betrokken zijn

  • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
  • Iedereen telt mee binnen de vereniging.
  • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  • Ik val de ander niet lastig.
  • Ik berokken de ander geen schade.
  • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  • Ik negeer de ander niet. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
  • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

  2. Gedragsregels voor ouders/verzorgers van kinderen die lid zijn van ASV Arsenal
  Sinds jaar en dag heet Arsenal een “nette” vereniging te zijn en daar zijn we trots op. Dit willen we graag zo houden. Dit kunnen wij als bestuur, leiders en trainers niet alleen, daar hebben we jullie bij nodig! Wangedrag wordt niet getolereerd en kinderen zullen daarop worden aangesproken zodra ze het terrein op komen of verzamelen voor een uitwedstrijd.

  We verwachten ook van jou dat je je eigen kinderen hierop aanspreekt en ook andere kinderen kunnen door jou worden aangesproken als ze op de club zijn. Indien kinderen hier geen gehoor aangeven dan meld je dit bij een bestuurder, zodat de bestuurder hierop zal reageren.

  De rol van de ouder/verzorger
  Van de ouders van onze jeugdleden wordt door Arsenal gevraagd dat je de gedragsregels met je kind doorneemt, vanzelfsprekend op het leeftijdsniveau waarop je verwacht dat de regels relevant zijn voor jouw kind.

  • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee.
  • Wees enthousiast en moedig je kind en zijn/haar teamgenoten aan.
  • Spoor niet aan tot hard spel.
  • Gebruik geen tactische kreten, kinderen hebben het al moeilijk genoeg.
  • Laat het coachen over aan de begeleiders.
  • Blijf altijd positief, juist bij verlies!
  • Scheidsrechters en grensrechters doen hun best, bemoei je niet met hun beslissingen.
  • Leer je kind zich sportief te gedragen tegenover zijn of haar tegenspelers, medespelers of scheidsrechter.
  • Leer je kind beslissingen van de scheidsrechter te accepteren.
  • Zorg dat je kind bij de trainingen en wedstrijden op tijd aanwezig is en leer hem/haar om na de training of wedstrijd te douchen.
  • Corrigeer je kind (en andere kinderen) bij wangedrag zoals schelden, vechten, grof taalgebruik etc.
  • Bij thuiswedstrijden altijd achter de hekken blijven, de velden zijn alleen voor spelers/sters, leiders, trainers en bestuurders.

  3. Gedragsregels voor kinderen die lid zijn van ASV Arsenal 

  • Je bent op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.
  • Als je niet kan trainen of een wedstrijd kan spelen, dan meld je je af. Afmelden voor een wedstrijd kan uiterlijk donderdagavond 18.00 uur voor de wedstrijd op zaterdag of zondag.
  • Tijdens het omkleden gedraag je je netjes. Niet met kleding, ballen, water etc. gooien.
  • Tijdens de voorbespreking met de leider/coach, luister je. De tijd is beperkt.
  • De opstelling wordt door alle spelers geaccepteerd, omdat elke positie belangrijk is.
  • Als je niet regelmatig traint is de kans groot dat je met de wedstrijd reserve staat.
  • Je houdt je mond tegen scheidsrechters en grensrechters.
  • Tijdens de training ga je niet discussiëren over de trainingsstof.
  • Alle vormen van wangedrag binnen en buiten het veld (schelden, vechten, treiteren, hard op de man spelen etc.) zijn verboden en zullen worden bestraft.

  Dit kan betekenen dat een speler enige tijd zich niet meer op de club mag vertonen of geen wedstrijden meer mag spelen. Uiteindelijk kan een speler geroyeerd worden. Verder gelden bij ASV Arsenal de normale maatschappelijk regels. Bij diefstal, vandalisme of geweld wordt aangifte gedaan bij de politie.

  4. Gedragsregels voor trainers en teammanagers van jeugdteams van ASV Arsenal
  De vereniging probeert om voor elk jeugdteam een onafhankelijke leider en trainer aan te stellen. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk, dan is het uiteraard ook prima als de leider/ster (teammanager) een ouder of verzorger is.

  Een teammanager is iemand die de verantwoording heeft voor alle spelers/sters van zijn team tijdens het vervoer en voor, na en tijdens de wedstrijd. Dit vanaf het moment van verzamelen tot na de wedstrijd of het weer afdragen aan de ouders c.q. verzorgers. Uiteraard is de vereniging verantwoordelijk voor de teammanagers.

  Takenpakket

  • De teammanager krijgt van de vereniging 2 ballen. Aan het eind van het seizoen moeten deze weer ingeleverd worden bij de vereniging. De ballen dienen bij thuiswedstrijden als wedstrijdbal.
  • De teammanager draagt zorg voor de verplichte kleding tijdens trainingen en wedstrijden.
  • De teammanager meldt zich bij de bezoekende vereniging en verzorgt bij thuis- en uitwedstrijden het digitale wedstrijdformulier.
  • De teammanager draagt zorg voor en coördineert het vervoer van en naar uitwedstrijden. Bij uitwedstrijden altijd verzamelen bij ASV Arsenal.
  • De teammanager zorgt ervoor dat er op tijd wordt verzameld. Bij thuiswedstrijden is een half uur van tevoren noodzakelijk. Bij uitwedstrijden een half uur van tevoren plus de reistijd.
  • De teammanager zorgt ervoor dat er bij thuiswedstrijden alleen begeleiders op het speelveld zijn, ouders e.d. achter de hekken.
  • De teammanager r zorgt ervoor dat bij thuiswedstrijden de wedstrijd op tijd begint.
  • De teammanager zorgt ervoor dat er bij thuiswedstrijden alleen leiders, trainers en/of coaches op het speelveld zijn, ouders e.d. achter de hekken.
  • De teammanager zorgt ervoor dat bij iedere thuis- en uitwedstrijd een ouder de rol van vlagger op zich neemt.
  • Indien spelers/sters niet aanwezig kunnen zijn, melden zij zich af bij de teammanager. Als blijkt dat er daardoor te weinig spelers/sters aanwezig zijn, minimaal 11 personen, neemt de teammanager z.s.m., maar niet later dan donderdagavond, contact op met de wedstrijdsecretaris, om eventuele aanvulling te verzorgen uit andere teams.
  • Opstellingen zijn voor verantwoording van de trainers, zij hebben hier wel contact over met de teammanagers. De teammanagers hebben een adviserende stem.
  • De teammanager zorgt ervoor dat de kinderen zich na de wedstrijd douchen. Ouders mogen niet in de kleedkamer komen voor de wedstrijd, in de rust of na de wedstrijd.
  • De teammanager zorgt ervoor dat hij nooit met 1 of 2 kinderen alleen in de kleedkamer is.
  • De teammanager onderhoudt contact met trainers, ouders/verzorgers en de Technische Commissie. 

  Motto
  Het belangrijkste is dat de kinderen plezier in het spelletje hebben en dat ouders het gevoel hebben dat hun kinderen in goede handen zijn. Ben je het ergens niet mee eens of hoor je klachten van ouders c.q. kinderen, neem dan contact op met de technische commissie via technischecommissie@asvarsenal.nl.