• Definitieve invoering 4-fasen voetbal JO8 t/m JO12 in seizoen 2020-2021

 • Vanaf het seizoen 2020-2021 voert de KNVB definitief het 4-fasen voetbal in voor alle JO8 t/m JO12 teams. In het seizoen 2019-2020 heeft de KNVB in ons district (West I, waar Arsenal onder valt) een pilot uitgevoerd om te komen tot een passender voetbalaanbod voor de pupillenteams. JO8 t/m JO12 teams hebben hierbij in 3 of 4 kortere reeksen gespeeld. Na iedere reeks heeft herindeling van de poules plaatsgevonden. Het gevolg: monsterzeges werden nagenoeg uitgesloten en de hoeveelheid ideale wedstrijden nam evenredig snel toe. 

  Waarom doet de KNVB dit?
  De KNVB wil een passend aanbod creëren dat aansluit op de ontwikkelingsleeftijd en drijfveren van deze kinderen. Hiermee stellen ze de speler meer centraal. Natuurlijk willen kinderen winnen, maar de strijd om het kampioenschap leeft toch vooral onder vaders en moeders. Kinderen spelen met hun hart en worden hoofdzakelijk beziggehouden door de vraag of ze aan de bal komen, acties mogen maken en plezier hebben in het voetballen.

  Het overkoepelende doel van het 4-fasen voetbal is om iedere voetballer de mogelijkheid te bieden om met plezier te kunnen voetballen en zich te kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Er worden voor deze leeftijdscategorieën in het seizoen 20-21 dan ook geen standen meer bijgehouden en de veredelde oefenpotjes uit het bekervoetbal zijn komen te vervallen. Ook wedstrijden in de schoolvakanties behoren tot het verleden. 

  Uitgangspunten 4-fasen voetbal KNVB

  • Competitie-indeling met 4 fases - dit geeft de mogelijkheid om vaker te kunnen herindelen naar het niveau van het team.
  • Geen bekercompetitie - we starten direct met de competitie om sneller tot competities te kunnen komen waarin grote uitslagen voorkomen worden en een opzet aan te bieden die past bij de leeftijdscategorie (geen standen en uitslagen).
  • Geen wedstrijden en inhaalwedstrijden n de schoolvakanties - voor het volledige seizoen duidelijkheid wanneer er wel en niet gespeeld wordt, zie de speeldagenkalender West.
  • De reisduur zo kort mogelijk houden.