• Contributie AFA seizoen 2022-2023
  AFA Inschrijfgeld (bij wachtlijst) * € 50,00
  AFA jaarcontributie € 295,00

  * wordt verrekend met de 1e jaarcontributie

  Indien gedurende het jaar het lidmaatschap wordt opgezegd, moet de volledige jaarcontributie betaald worden. Er vindt geen restitutie van contributiegeld plaats bij opzegging gedurende het jaar.

  Indien een speler na 1 januari (dus in de loop van het seizoen) lid wordt, dan wordt 50% van het jaarcontributiebedrag in rekening gebracht. Betaling van de contributie in termijnen is bij een lidmaatschap dat na 1 januari van het lopende seizoen start niet mogelijk. 

  De betaling van de contributie verloopt via NIKKI. NIKKI voert de inning van de contributie voor ASV Arsenal uit. Lees hieronder alle informatie over de betaling van de contributie via NIKKI.

 • Contributie betalen

  Het innen van de contributie gebeurt door NIKKI. Je hebt de mogelijkheid om de jaarcontributie in 1 keer of in 6 termijnen te voldoen. Medio de maand juli start NIKKI met de inning van de contributie voor het aankomende seizoen.

  Je ontvangt van NIKKI een e-mail met daarin de iDEAL-link voor de betaling van de eerste termijnbetaling van de contributie die verdeeld wordt over 6 maanden. In december volgt de laatste e-mail m.b.t. de inning van de contributie. 

  Indien op 15 januari van het lopende seizoen niet de volledige contributie betaald is, volgt een financiele blokkade. Dit houdt in dat de speler niet mag trainen totdat aan de betalingsverplichting van de volledige contributie voldaan is. 

  Betaling van de contributie van een lidmaatschap dat aanvangt na 1 januari (dus in het lopende seizoen) kan niet in termijnen worden betaald. De betaling dient binnen 1 maand na ontvangst van de betalingsemail van NIKKI betaald te zijn. Wordt hier niet aan voldaan, dan volgt een financiele blokkade. Dit houdt in dat de speler niet mag trainen totdat aan de betalingsverplichting van de volledige contributie voldaan is. 

  Let op: De afzender van het systeem van NIKKI is zo gemaakt, dat wanneer je erop reageert, je reactie meteen wordt gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. 

  Wanneer je geen e-mail ontvangt in juli (of als je in de loop van het seizoen lid wordt en 2 maanden na inschrijving geen e-mail hebt ontvangen), dan zijn mogelijk jouw contactgegevens niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met de juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ASV Arsenal) naar arsenal@nikki.nl

  NIKKI heeft met ASV Arsenal afspraken gemaakt met betrekking tot de administratiekosten. Elk lid heeft de mogelijkheid om op de volgende wijze de contributie te voldoen:

  • Maandelijkse betaling. Je krijgt 6 maanden één e-mail per maand met de vraag om de contributie te voldoen.*
  • Eenmalige betaling, betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de e-mail. Gelieve dit aan te vragen via arsenal@nikki.nl of middels een reactie op de mail vanuit het systeem, met daarbij duidelijk de gegevens van de sporter.

  Mocht je ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan de veel gestelde vragen (FAQ’s) op www.nikki.nl. Wordt je vraag niet beantwoord, dan kun je je via e-mail tot NIKKI richten voor verdere informatie. 

  *Incl. administratiekosten van 10% van de contributie tot een max. van €19,- per jaar.

 • Jeugdfonds Sport Amsterdam

  Het Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFS) is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt indien je een inkomen hebt op minimum niveau, doordat je een uitkering hebt, als ZZP'er niet genoeg inkomsten hebt of hoge lasten hebt waardoor er weinig overblijft. Alle informatie over het aanvragen van JFS kun je vinden op de website van het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Let op: het Jeugdfonds Sport Amsterdam vergoedt maximaal €300,- per seizoen/jaar voor contributie en sportartikelen. 

  1. Een ouder/voogd kan zelf geen aanvraag doen. De ouder/voogd zoekt zelf een intermediair (bijvoorbeeld op school) om de aanvraag bij het JFS in te dienen. ASV Arsenal kan hierin niet bemiddelen. 
  2. De intermediair meldt zich aan bij een coordinator van het JFS.
  3. Na goedkeuring als intermediair doet de intermediair de aanvraag via de website van JFS en vermeld naam van de verenining en maximale vergoeding. 
  4. De coordinator van JFS beoordeelt de aanvraag en stelt de intermediair en ouders van de positieve of negatieve beoordeling op de hoogte. 
  5. Als de aanvraag is goedgekeurd, stelt de ouder/verzorger ASV Arsenal hiervan op de hoogte (penningmeester@asvarsenal.nl). Vermeld hierbij het toekenningsnummer van JFS. 
  6. ASV Arsenal zorgt voor de financiele afhandeling met JFS. 
  7. Indien het contributiebedrag hoger is dan de maximale vergoeding van het JFS (€300,- per seizoen/jaar), dan dient het verschil door de ouders zelf betaald te worden.