• Bij ASV Arsenal bestaat de mogelijkheid voor de kleintjes om gebruik te maken van Buitenschoolse opvang (BSO).

    Voor de junioren betreft dit Huiswerkbegeleiding.

    Beiden worden uitgevoerd in ons clubhuis door externe professionele organisaties.

    Meer informatie is te vinden via de volgende links:

    BUITENSCHOOLSE OPVANG

    HUISWERKBEGELEIDING