• Blessure

    Bij uitval door een zodanig zware blessure (denk aan afscheuren spier of pees/botbreuken) dat minimaal de helft van het seizoen niet meer getraind en gespeeld kan worden, dan vindt restitutie van de contributie naar rato van het aantal maanden uitval plaats. Het speelseizoen bij ASV Arsenal loopt van 1 september t/m 30 juni en beslaat 10 maanden.

    Voor het treffen van een regeling kun je aan het einde van het seizoen, dus per 30 juni van elk jaar, contact opnemen met de penningmeester van ASV Arsenal via penningmeester@asvarsenal.nl. Je dient hiervoor een doktersverklaring te overleggen.

    Restitutie van de contributie naar rato van het aantal maanden uitval vindt achteraf plaats. Je dient dus altijd eerst de volledige jaarcontributie via NIKKI te voldoen.