• Bijzondere Algemene Ledenvergadering 7 december 2020

 • Het bestuur van ASV Arsenal nodigt je van harte uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op maandag 7 december 2020. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur. 

  Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 23 november jl. heeft het bestuur aan de leden ter besluitvorming de aangepaste statuten voorgelegd. Diezelfde statuten schrijven voor dat voor een besluit ter vergadering minstens twee/derde van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig moet zijn, al dan niet met volmachten om te mogen stemmen voor anderen.

  Helaas was dit quorum niet aanwezig en moet er, conform de statuten, een extra ledenvergadering uitgeschreven worden (binnen 4 weken na 23 november). Deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) is op maandag 7 december 2020 om 20.00 uur.

  De Bijzondere Algemene Ledenvergadering is in verband met de corona-maatregelen alleen toegankelijk na aanmelding via email bij de secretaris van ASV Arsenal (secretaris@asvarsenal.nl). Je kunt je tot uiterlijk maandag 30 november 2020 aanmelden. 

  Agenda

  1.     Opening en mededelingen

  2.     Ingekomen stukken

  3.     Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 23 november 2020

  4.     Voorstel wijziging Statuten Vereniging ASV Arsenal

  5.     Overige zaken

  6.     Rondvraag en sluiting

  De onderliggende stukken kun je via mail opvragen bij de secretaris van ASV Arsenal (secretaris@asvarsenal.nl) en liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage in de kantine.

  We zien je graag op maandag 7 december!

  Namens het bestuur,
  Iwan Zandwijken

  Voorzitter
  ASV Arsenal