• Op 20 juli jl. heeft Chantal Kroes laten weten dat zij - wegens een verschil van inzicht – per direct wil stoppen met haar activiteiten als secretaris van het bestuur en de werkzaamheden voor de Ledenadministratie. Inmiddels heeft het bestuur Ernst Jongepier, die eerder al secretaris was van 2015-2018, bereid gevonden om te fungeren als secretaris (ad interim), in ieder geval t/m de ALV in december 2022.
   
  Groet namens,
  Jeroen de Vries
  Penningmeester ASV Arsenal
  en 
  Iwan Zandwijken 
  Voorzitter ASV Arsenal