• Algemene ledenvergadering verplaatst naar zondag 19 december 2021

 • In verband met de aangescherpte coronamaatregelen wordt de Algemene Ledenvergadering van maandag 6 december verplaatst naar zondag 19 december. 

  Het bestuur van ASV Arsenal nodigt je van harte uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op zondag 19 december 2021 in de kantine van ASV Arsenal. Aanvang 11.00 uur, zaal open om 10.30 uur.  

  Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 7 december 2020
  4. Jaarverslag secretaris seizoen 2020 - 2021
  5. Jaarrekening penningmeester seizoen 2020 - 2021
  6. Verslag Kascommissie seizoen 2020-2021
  7. Vaststelling begroting seizoen 2021 - 2022
  8. Contributie seizoen 2022-2023
  9. Bestuurswijziging
  10. Verkiezing Kascommissie
  11. Overige zaken
  12. Rondvraag en sluiting 

  De onderliggende stukken liggen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ter inzage in de kantine.

  We zien je graag op 19 december!

  De Algemene Ledenvergadering is in verband met de coronamaatregelen alleen toegankelijk na aanmelding via e-mail bij de secretaris van ASV Arsenal (secretaris@asvarsenal.nl). Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 10 december 2021 aanmelden. De Algemene Ledenvergadering is alleen toegankelijk op vertoon van een geldige QR-code. 

  Namens het bestuur,

  Iwan Zandwijken
  Voorzitter ASV Arsenal