• Algemene Ledenvergadering 23 november 2020

 • Het bestuur van ASV Arsenal nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 november 2020 in de kantine van ASV Arsenal. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur.  

  De Algemene Ledenvergadering is in verband met de corona-maatregelen alleen toegankelijk na aanmelding via email bij de secretaris van ASV Arsenal (secretaris@asvarsenal.nl). Je kunt je tot uiterlijk maandag 9 november 2020 aanmelden.  

  Agenda

  1.     Opening en mededelingen

  2.     Ingekomen stukken

  3.     Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2 december 2019

  4.     Jaarverslag secretaris seizoen 2019 - 2020 

  5.     Jaarrekening penningmeester seizoen 2019 - 2020

  6.     Verslag Kascommissie seizoen 2019-2020

  7.     Vaststelling begroting seizoen 2020 - 2021

  8.     Bestuurswijziging
          Iwan Zandwijken (waarnemend voorzitter) stelt zich kiesbaar als voorzitter.
          Jeroen de Vries (penningmeester) is herkiesbaar. 
          Clemens van der Veen (algemeen bestuurslid) is aftredend en niet herkiesbaar.

          Overzicht zittingsduur overige bestuursleden:
          Chantal Kroes (secretaris): gekozen in 2018, nog 1 jaar te gaan
          Maureen den Breeijen (algemeen bestuurslid): herkozen in 2019, nog 2 jaar te gaan

  9.     Voorstel wijziging Statuten Vereniging ASV Arsenal

  10.   Overige zaken

  11.   Rondvraag en sluiting

  De onderliggende stukken kun je via mail opvragen bij de secretaris van ASV Arsenal (secretaris@asvarsenal.nl) en liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage in de kantine.

  We zien je graag op maandag 23 november!

  Namens het bestuur,
  Iwan Zandwijken

  Waarnemend voorzitter 
  ASV Arsenal