• Algemene Ledenvergadering

 • Het bestuur van ASV Arsenal nodigt je van harte uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 december 2022 in de kantine van ASV Arsenal.

  Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur.  

  Agenda

  1.     Opening en mededelingen

  2.     Ingekomen stukken

  3.     Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 19 december 2021

  4.     Jaarverslag secretaris seizoen 2021 - 2022

  5.     Jaarrekening penningmeester seizoen 2021 - 2022

  6.     Verslag Kascommissie seizoen 2021 - 2022

  7.     Vaststelling begroting seizoen 2022 - 2023

  8.     Bestuurswijziging

  9.     Verkiezing Kascommissie

  10.  Overige zaken

  11.  Rondvraag en sluiting 

  De onderliggende stukken liggen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ter inzage in de kantine. Eventuele aanvullende agendapunten kunnen tot een week voor de ALV worden ingediend bij de secretaris van het bestuur via secretaris@asvarsenal.nl

  We zien je graag op 13 december!

  Namens het bestuur,

  Iwan Zandwijken
  Voorzitter ASV Arsenal