• Aanstelling waarnemend voorzitter ASV Arsenal

  • Na het onverwachte overlijden van onze voorzitter Wim Teuling is door het dagelijks bestuur van ASV Arsenal de heer Iwan Zandwijken, al bijna 50 jaar lid van onze vereniging, benaderd en is hem gevraagd of hij tot de eerstvolgende ALV de rol van waarnemend voorzitter op zich wil nemen.

    Tot genoegen van het bestuur heeft hij aangegeven dat hij deze taak op zich wil nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Iwan, op zijn eigen wijze, een waardevolle invulling zal geven aan zijn nieuwe rol binnen onze vereniging, in deze onvoorziene omstandigheden.

    Chantal Kroes, secretaris
    Jeroen de Vries, penningmeester